I weekenden d. 13.-15. januar afholdte Hørsholm Karateklub i samarbejde med JKS Danmark deres årlige kataweekend, med besøg fra JKS Honbu Dojo i form
af Sensei Takashi Yamaguchi (7. dan JKS) og undervisning med Hørsholms faste instruktør Sensei Jesper Markvardsen (7. dan JKS).

Med deltagende karateka fra både ind og udland blev det til en intensiv weekend med masser af træning og læring både for farvede bælter, brun- og sortbælter.

 

Fredagens træning

De farvede bælter indledte fredagen med en times træning i Heian kataer, primært Heian nidan og sandan. Yamaguchi-sensei indledte med relevant kihon, og derefter blev kataerne gennemarbejdet trin for trin med Yamaguchi-senseis forklaringer på bunkai og mange gode øvelser til at understøtte og skærpe bevægelserne.

Herefter fulgte den første fællestræning for brun- og sortbælter, hvor kataen Joko Issei blev gennemgået. Joko Issei er en af Asai-senseis kataer og er beslægtet med Junro kataerne. Til denne træning begyndte Yamaguchi-sensei også med Kihon, hvor han førte alle gennem de vigtigste passager i kataen.

Første del af Kihon virkede i første omgang som en fortsat opvarmning med store armsving, men efter kort tid blev svinget sat ind i kataens to sidste gedan-barai, hvilket gav en lidt anden forståelse af udførelsen og den power, der skal til. Styrken sammen med fokuseret fremdrift var også i fokus under de to 360 graders rotationer fra uchi-uke til uraken-uchi i begyndelsen af Joko issei. Det skulle vise sig at være et gennemgående tema for hele weekenden.

For en del af deltagerne var det første træning med Yamaguchi-sensei, der med sin rolige, kompetente og tålmodige fremtoning ikke som sådan skiller sig ud fra mængden, men i denne demonstration af rotation, speed, timing og fokus viste hvordan man med den rigtige teknik næsten kan virke uovervindelig. Meget inspirerende.

Efter fællestræningen fulgte to timers træning for brun- og sortbælter hver for sig. For brunbælterne stod den først på Kanku-Dai, der med sine 65 bevægelser typisk opleves som en af de første større kata-udfordringer for de brune bælter. Jesper-sensei talte roligt brunbælte-holdet igennem kataen for at vurdere niveauet. Herefter blev intensiteten øget, og Kanku-Dai blev trænet i forskellige sekvenser.

Et af Jesper-sensei kendetegn er, at han formår at hæve intensitet i dojoen og samtidig have et skarpt fokus på detaljerne i udførelsen hos alle udøverne og sikre sig at alle er med. Kanku-Dai timen sluttede som den startede, men med alle både hurtigere og bedre – en time der føltes som 10 minutter.

Herefter stod den på Junro yondan for brunbælterne. Junro yondan og Joko Issei har en del fællestræk, og Yamaguchi-senseis kihon som forberedelse til kata fortsatte i samme spor og med de samme opmærksomhedspunkter som i første fællestræning.

Efter fællestræningen trænede sortbælterne Rantai, med Yamaguchi-sensei, med fokus på de forskellige ben-stillinger, og træning i hvordan man på rette vis åbner op i hoften.

Den sidste time var med Jesper-sensei i selskab med kataen Chinte. Jesper-sensei tog deltagerne igennem de forskellige sekvenser for til sidst at sætte hele kataen sammen. For nogen var kataen velkendt og for andre var det et nyt bekendtskab, men for alle var der godt udbytte af træningen.

Lørdagens træning:

For de farvede bælter stod lørdagen på Tekki Shodan, der var et nyt bekendtskab for nogen, mens andre havde snuset til den før. Yamaguchi-sensei lagde som om fredagen ud med kihon, særligt med fokus på korrekt kosa-dachi og på hoftens position og brug ved empi og kagi-zuki. Derefter blev der arbejdet igennem hele kataen, først trinvist og derefter hele kataen.

Andendagens fællestræning for sort- og brunbælter fulgte lidt samme skabelon som første. Efter endt opvarmning, satte Yamaguchi-sensei igen armene i centrum for kihon. Denne gang var det oplevelsen af hurtigt og afslappet at ”kaste” hænderne mod gulvet og til siden. Optakten til det afslappede sideværts sving, der er så vigtige i Jitte (og Jion), eller som Yamaguchi-sensei udtrykte det: ”Not forward – swing from the side”, ”Not use power – fast and relaxed”.

Hen mod slutningen af lektionen fandt Yamaguchi-sensei et sæt lange træstave (bo’er) frem for at demonstrere bunkai. Hvad er det egentligt man gør i Jitte med sine hænder, når man står på et ben. Og ja, pludselig er Karate ikke længere tom hånd, men forsvar mod angreb med bo og afvæbning af en modstander, og anvendelse af det selvsamme våben mod ham. Det blev trænet en-mod-en under opsyn af sensei, der til sidst lod alle lave Jitte igen, for mange med fornyet indsigt.

For brunbælterne stod den herefter på Jion med Jesper-sensei. Her blev der taget flere utraditionelle metoder i spil. Hvordan træner man at holde sine kakiwake-uke arme i ro under kataens første og andet mae-geri? Jesper-sensei gav holdet nogle lette stave på ca. 60 cm, som skulle placeres i de bukkede albueled. Alle deltagere fik en stav og så var det i gang med mae-geri kihon.

Hvordan træner man den rette måde at komme fra den sidste kiba-dachi tilbage til til kataens udgangsposition? I Jesper-senseis kreative øvelse benyttes en foldet gulvklud til den ene fod, der skal holdes parallelt med den anden i sideværts lunges. Når man har været igennem 20, kan man begynde at mærke musklerne i inderlåret.

Næste øvelse på afslutningen var samtidighed. Øjnene følger hænderne og hænderne skal være på plads i udgangsposition samtidig med at benene er strakte. Det er ikke helt enkelt, men som Jesper-sensei sagde flere gange i løbet af weekenden: ”Hvis noget i en kata er for let, er det ofte fordi det er udført forkert

Brunbælterne sluttede dagen med træning af kata Enpi med Yamaguchi-sensei. Efter første gennemførelse af Enpi, så Yamaguchi-sensei behov for flere øvelser og uddybende forklaringer. Først noget om vinkler. Der findes kun 45 og 90 grader i kataen og den første bevægelse er gedan barai i 45 grader. Holdet blev delt op i par for at træne bunkai. En modstander angriber jodan i en vinkel på 45 grader. Man undviger ved at gå i knæ, taget hans knæ og fod, og trækker ham omkuld. Herefter stod den på hurtige knæløft og spring, samt bunkai-øvelser i par.

 

Lørdag eftermiddag efter fællestræningen var sortbælterne i den store sal, hvor Yamaguchi-sensei bragte dem igennem Rantai/Kakuyoku Shodan, Nidan og Sandan. Det var super med repetition af Rantai, som der også var blevet arbejdet på havde dagen før. Den sidste del af timen med Yamaguchi-sensei stod på Kakuyoku – kataer, som for nogen var forholdsvis nye. Den sidste og 3. time af lørdagens træning fokuserede på Gangaku med Jesper-sensei i den lille sal. Lørdagen blev afsluttet med en fællesspisning for deltagere og senseis.

 

Søndagens træning:

For de farvede bælter stod kataweekendens sidste træning om søndagen på introduktion til Junro shodan med Yamaguchi-sensei. Da denne kata var ny for mange, blev der brugt god tid på at forklare og demonstrere. Ligesom lørdagens træning var der fokus på korrekt brug af hoften og herudover fik deltagerne også arbejdet godt med højdeskift og vægtoverførsel.

Om søndagen til fællestræningen med brun og sortbælter var kata temaet Hangetsu, med Yamaguchi-sensei, hvor træningen var både spændende og super-inspirerende. Træningen begyndte med træning af de forskellige stillinger i Hangetsu, før fokus skiftede til åndedrætsøvelser med fokus på ind- og udånding, som forberedelse til Hangetsu. Derefter var der fokus på uchi-uke/ gyaku-zuki i Hangetsu-dachi.

Efter træningen af de individuelle teknikker i Hangetsu, var det tid til at træne hele kata’en. Som sidste del af fællestræningen, forklarede og viste Yamaguchi Sensei de forskellige håndteknikker, som blev brugt i de 9 forskellige kata’er der var gennemgået. Efterfølgende var der praksis med bunkai, med udvalgte hånd/grebsteknikker.

Efter fællestræningen stod den for brunbælterne på Tekki shodan og nidan. Jesper-sensei startede lektionen med kihon. Primær fokus var håndens position i forberedelsen til kataens to jodan-zuki og bunkai af hele sekvensen. Det viste sig at være en meget vigtig og meget svær lektion for mange på holdet.

Der blev lavet flere forskellige øvelser for at få hånden til at sidde i den rigtige position – både alene og med partnerhjælp. Der blev sågar sat englehop på højkant for at øge koncentrationsniveauet maksimalt.

Jesper-senseis stemme hørtes gentagende gange sige:” Think of your hand as a phone. If it turns this way (the wrong way) no one can hear what you say”,” This is a preparation for a jodan-zuki. Not uraken-uchi”,” You need to keep you elbow behind the punch”. Sensei delte deltagerne op i par, hvor sekvensen kunne afprøves mens modstanderen udførte kizami-zuki jodan, gyaku-zuki chudan. Pludselig gav det hele perfekt mening og styrken i kataen var klar for deltagerne.

Efter træning og gennemgang af Tekki shodan, var det lettere at komme rigtigt igennem Tekki nidan, hvilket var mærkbart, da Jesper-sensei til slut i lektionen vendte sit fokus mod den. Alle var klar og Tekki nidan blev indstuderet med korrekt forståelse af håndposition.

Weekendens sidste træning for de brune bælter var Junro godan med Yamaguchi-sensei. Under halvdelen af deltagerne kunne gennemføre kataen på egen hånd, Yamaguchi-sensei gik langsomt frem og forklarede de forskellige skridt i kataen, men alle kom igennem Junro godan nogle gange inden timen alt for hurtigt var gået.

Næste aktivitet

JKS Summer camp

Nyborg

03. - 07. juli 2024 

.

 

Sidste nyt

 

Kontakt info

Adresse: Kastanievej 20
DK-7470 Karup J, Danmark

Telefon: +45  6930 0631

Email: info@jkskarate.dk